Kid Boogie: "Tôi khá sốc trước khả năng của các dancer Việt"

03/06/2013, 13:00 GMT+07:00

Hãy xem đoạn phỏng vấn sau đây với dancer Kid Boogie nhân dịp anh ấy qua Việt Nam nhé.

Hãy xem đoạn phỏng vấn sau đây với dancer Kid Boogie nhân dịp anh ấy qua Việt Nam nhé.