Kì lạ với ngôi làng uống rượu từ sáng đến tối

02/11/2015, 17:30 GMT+07:00

Người Mảng ở Lai Châu vốn có cuộc sống khó khăn nhưng hay uống rượu, thậm chí họ còn dỡ mái tôn mang đi bán để có tiền mua rượu.

Kì lạ với ngôi làng uống rượu từ sáng đến tối

Kì lạ với ngôi làng uống rượu từ sáng đến tối

Kì lạ với ngôi làng uống rượu từ sáng đến tối

Kì lạ với ngôi làng uống rượu từ sáng đến tối