Khủng hoảng

KHỦNG HOẢNG - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Du khách nước ngoài ra đường ăn xin vì khủng hoảng tiền tệ tại Ấn Độ

Du khách nước ngoài ra đường ăn xin vì khủng hoảng tiền tệ tại Ấn Độ

Xã hội

Cuộc khủng hoảng tiền tệ không chỉ đảo lộn cuộc sống người dân mà cả du khách tại đây cũng gặp không ít khó khăn.

Xem thêm