Thu Trang muốn "độn thổ" vì câu hỏi này trên "Ai là triệu phú"

06/07/2016, 13:30 GMT+07:00

Mới đây, trong chương trình "Ai là triệu phú", Thu Trang tỏ ra khá bối rối khi được hỏi thông tin liên quan đến một bộ phim cô từng tham gia

Mới đây, trong chương trình "Ai là triệu phú", Thu Trang tỏ ra khá bối rối khi được hỏi thông tin liên quan đến một bộ phim cô từng tham gia.

Nguồn video: vtv.vn

Thu Trang muốn

Thu Trang muốn

Thu Trang muốn