Không thể nhịn cười với những chú mèo "gián điệp"

20/06/2015, 08:40 GMT+07:00

Bạn sẽ muốn nuôi ngay một chú mèo vì những cử chỉ hài hước đến khó đỡ của chúng khi muốn trở thành những điệp viên có một không hai.

Bạn sẽ muốn nuôi ngay một chú mèo vì những cử chỉ hài hước đến khó đỡ của chúng khi muốn trở thành những điệp viên có một không hai.