5 hành tinh khiếp sợ nhất vũ trụ, có hết chỗ thì loài người cũng không dám đến định cư

27/09/2017, 17:30 GMT+07:00

Hành tinh CoRoT-7b bị nhấn chìm trong đại dương dung nham, Sao Hải Vương có những cơn bão khổng lồ... không ai có thể sống sót ở những hành tinh đáng sợ này

Vơi sự phát triển của khoa học kỹ thuật hiện đại, con người đã và đang dần tìm kiếm sự sống ngoài vũ trụ suốt thòi gian qua. Trong quá trình tìm tòi này, loài người đã khám phá ra rằng, không phải mặt trời, 5 hành tinh sau mới chính là nơi có điều kiện sống khắc nghiệt và đáng sợ nhất vũ trụ.