Không những xinh đẹp, diễn hay Kim Yoo Jung còn hát rất "nghề"

22/11/2016, 14:18 GMT+07:00

Kim Yoo Jung chứng minh mình rất đa tài vì không những diễn xuất ngày càng trưởng thành, nhảy cũng rất đáng yêu và hát cũng rất "nghề".

Kim Yoo Jung chứng minh mình rất đa tài vì không những diễn xuất ngày càng trưởng thành, nhảy cũng rất đáng yêu và hát cũng rất "nghề".