Không chỉ con gái, con trai cũng sẽ là nạn nhân của thế giới ảo

23/09/2015, 23:49 GMT+07:00

Không chỉ con gái mới gặp nhiều nguy hiểm khi sử dụng mạng xã hội, mà ngay cả con trai cũng có nguy cơ bị đe dọa.

Không chỉ con gái mới gặp nhiều nguy hiểm khi sử dụng mạng xã hội mà ngay cả con trai cũng bị đe dọa. Phối hợp với các phụ huynh, ekip này đã thử dàn dựng, tiếp cận các cậu con trai, và kết quả vô cùng bất ngờ.

Không chỉ con gái, con trai cũng sẽ là nạn nhân của thế giới ảo

Không chỉ con gái, con trai cũng sẽ là nạn nhân của thế giới ảo

Không chỉ con gái, con trai cũng sẽ là nạn nhân của thế giới ảo

Không chỉ con gái, con trai cũng sẽ là nạn nhân của thế giới ảo

Không chỉ con gái, con trai cũng sẽ là nạn nhân của thế giới ảo