Không ăn thịt mỡ

KHÔNG ĂN THỊT MỠ - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Có ai như tôi: Thấy thịt mỡ là 'ớn' hết cả người, phải tách ra cho bằng được!

Có ai như tôi: Thấy thịt mỡ là "ớn" hết cả người, phải tách ra cho bằng được!

Bài viết

Nhiều người ăn thịt mỡ thấy ngon, còn tôi thì thấy sợ. Biết là thịt mỡ rất phổ biến nhưng với tôi, cả đời này chỉ trung thành với thịt nạc không hơn không kém.

Xem thêm