Khởi My, Kelvin Khánh bất ngờ cover "Eyes, Nose, Lips" của Taeyang

07/05/2016, 11:00 GMT+07:00

Khởi My và Kelvin Khánh cùng cover hit "Eyes, Nose, Lips" của Taeyang. Bộ đôi này vừa hát hay lại dễ thương và đáng yêu quá phải không nào!

Khởi My và Kelvin Khánh cùng cover hit "Eyes, Nose, Lips" của Taeyang. Bộ đôi này vừa hát hay lại dễ thương và đáng yêu quá phải không nào!

Nguồn video: Trần Khởi My

Khởi My, Kelvin Khánh bất ngờ cover "Eyes, Nose, Lips" của Taeyang

Khởi My, Kelvin Khánh bất ngờ cover "Eyes, Nose, Lips" của Taeyang

Khởi My, Kelvin Khánh bất ngờ cover "Eyes, Nose, Lips" của Taeyang