Loading...

Mặc dù chỉ mới sinh được vài giờ nhưng bé gái lại bước đi phăng phăng như thể em đã được 11 – 12 tháng tuổi.

Loading...