Khoa học lý thú

Loạt bài viết về Khoa học lý thú - YAN - Your Adventure Now

Những màu sắc tưởng bình thường hóa ra lại giết người nhiều nhất trong lịch sử nhân loại
Những màu sắc tưởng bình thường hóa ra lại giết người nhiều nhất trong lịch sử nhân loại
Chuyện gì sẽ xảy ra khi có đạn lạc từ trên trời rơi xuống?
Chuyện gì sẽ xảy ra khi có đạn lạc từ trên trời rơi xuống?

Chỉ có một bên mũi của bạn hoạt động và những sự thật không ai biết về chiếc mũi

Mũi là một bộ phận đặc biệt quan trọng, cả về cơ chế lẫn tác dụng của nó.

Đây là lý do máy bay không cần vỗ cánh mà vẫn bay lượn nhẹ nhàng như loài chim
Đây là lý do máy bay không cần vỗ cánh mà vẫn bay lượn nhẹ nhàng như loài chim

Bất ngờ vì khả năng bám dính của tắc kè không đỉnh như chúng ta vẫn tưởng

Một nghiên cứu gần đây lần đầu tiên đã đánh giá giới hạn khả năng bám dính của tắc kè trong điều kiện tự nhiên.

Xem thêm