Mlog 08/02/2019

Cái giá của sự trưởng thành: Cô đơn bủa vây, tri kỷ khó tìm!

Trưởng thành có thể có công danh, có sự nghiệp, có tiền tài và đủ vật chất. Nhưng cái giá phải trả cho những thứ đó lại chính là sự cô đơn mà ai cũng sợ hãi.

X Ðóng