Khi thú cưng sử dụng iPad!

04/05/2014, 12:00 GMT+07:00

Trò chơi được các chú chó và mèo thích chơi nhất trên iPad chính là chém trái cây!

Trò chơi được các chú chó và mèo thích chơi nhất trên iPad chính là chém trái cây!