Khái niệm phù thủy độc ác trong mắt bọn thò lò mũi xanh

15/07/2016, 19:00 GMT+07:00

Nếu bạn không thể gắn hai miếng bánh lại làm một, không cho chúng bật dù trong ô tô… thì bạn đích thị là phù thủy độc ác rồi.

Trẻ con là những sinh vật hết sức xinh đẹp và đáng yêu và ngây thơ và trong sáng. Nếu chúng thích bạn thì có nghĩa bạn là người tốt. Còn nếu chúng ghét bạn thì có nghĩa bạn là người xấu, là kẻ độc ác, là phù thủy xấu xa, nhất là khi bạn không cho chúng xé giấy vệ sinh rải khắp nhà, không chịu hô biến miếng táo hình tam giác thành hình vuông, không cho chúng uống nước xà phòng…

Chính vì thế, các ông bố bà mẹ dưới đây đích thị là phù thủy xấu xa:

Khái niệm phù thủy độc ác trong mắt bọn thò lò mũi xanh

Khái niệm phù thủy độc ác trong mắt bọn thò lò mũi xanh

Khái niệm phù thủy độc ác trong mắt bọn thò lò mũi xanh

Khái niệm phù thủy độc ác trong mắt bọn thò lò mũi xanh

Khái niệm phù thủy độc ác trong mắt bọn thò lò mũi xanh

Khái niệm phù thủy độc ác trong mắt bọn thò lò mũi xanh

Khái niệm phù thủy độc ác trong mắt bọn thò lò mũi xanh

Khái niệm phù thủy độc ác trong mắt bọn thò lò mũi xanh

Khái niệm phù thủy độc ác trong mắt bọn thò lò mũi xanh

Khái niệm phù thủy độc ác trong mắt bọn thò lò mũi xanh

Khái niệm phù thủy độc ác trong mắt bọn thò lò mũi xanh

Khái niệm phù thủy độc ác trong mắt bọn thò lò mũi xanh

Khái niệm phù thủy độc ác trong mắt bọn thò lò mũi xanh

Khái niệm phù thủy độc ác trong mắt bọn thò lò mũi xanh

Khái niệm phù thủy độc ác trong mắt bọn thò lò mũi xanh

Khái niệm phù thủy độc ác trong mắt bọn thò lò mũi xanh

Khái niệm phù thủy độc ác trong mắt bọn thò lò mũi xanh

Khái niệm phù thủy độc ác trong mắt bọn thò lò mũi xanh

Khái niệm phù thủy độc ác trong mắt bọn thò lò mũi xanh

Khái niệm phù thủy độc ác trong mắt bọn thò lò mũi xanh

Khái niệm phù thủy độc ác trong mắt bọn thò lò mũi xanh

(Ảnh: Internet)