Khi ở với mẹ và khi không có mẹ

21/10/2016, 15:27 GMT+07:00

Đoạn clip dựng lại sự khác biệt khi ở với mẹ và không có mẹ này sẽ khiến bạn muốn về nhà ôm mẹ ngay lập tức đấy.

Nguồn: Brightside