Khi môi và lưỡi đóng vai chính trên poster quảng cáo

16/05/2013, 16:00 GMT+07:00

Một trong những tiêu chí ghi điểm của quảng cáo chính là ấn tượng. Và bạn đảm bảo sẽ bị ấn tượng bởi các hình ảnh sau đây khi môi và lưỡi là trọng tâm của sự sáng tạo!

Khi môi và lưỡi đóng vai chính trên poster quảng cáo
Quảng cáo Ehrmann Yogurt của Đức

Khi môi và lưỡi đóng vai chính trên poster quảng cáo
Từ Saudi Arabia

Khi môi và lưỡi đóng vai chính trên poster quảng cáo
"Hãy nói 2 thứ tiếng" là slogan của poster này

Khi môi và lưỡi đóng vai chính trên poster quảng cáo
Quảng cáo Fanta dâu từ Brazil

Khi môi và lưỡi đóng vai chính trên poster quảng cáo
Quảng cáo của kẹo Mentos

Khi môi và lưỡi đóng vai chính trên poster quảng cáo

Khi môi và lưỡi đóng vai chính trên poster quảng cáo

Khi môi và lưỡi đóng vai chính trên poster quảng cáo

Khi môi và lưỡi đóng vai chính trên poster quảng cáo

Khi môi và lưỡi đóng vai chính trên poster quảng cáo
Từ Nhật Bản

Khi môi và lưỡi đóng vai chính trên poster quảng cáo
Mẫu quảng cáo cho 5gum của Anh

Bài viết cộng tác cho chuyên mục Giải trí vui lòng gửi về địa chỉ: [email protected]