Khi minh tinh Hoa ngữ thành danh trong sự khinh thường của dư luận

19/11/2015, 00:34 GMT+07:00

Ngay khi vừa mới gia nhập ngành giải trí, họ đã bị bạn bè đồng nghiệp và khán giả dè bỉu coi thường.

Ngay khi mới gia nhập ngành giải trí, họ đã bị bạn bè đồng nghiệp và khán giả dè bỉu coi thường. Thay vì ngã gục thì họ lại luôn nỗ lực vươn lên và trở thành ngôi sao lớn của làng giải trí Hoa ngữ.

Khi minh tinh Hoa ngữ thành danh trong sự khinh thường của dư luận

Khi minh tinh Hoa ngữ thành danh trong sự khinh thường của dư luận

Khi minh tinh Hoa ngữ thành danh trong sự khinh thường của dư luận

Khi minh tinh Hoa ngữ thành danh trong sự khinh thường của dư luận

Khi minh tinh Hoa ngữ thành danh trong sự khinh thường của dư luận