Khi mèo mới là... chủ thật sự trong nhà

10/09/2014, 18:00 GMT+07:00

Đôi khi ta phải tự hỏi, đâu mới là chủ, đâu mới là... mèo.

Đôi khi ta phải tự hỏi, đâu mới là chủ, đâu mới là... mèo. Đừng có mà dám chọc tức mèo nhà ta nhé.