Đây là những gì diễn ra "khi mẹ vắng nhà"

29/04/2016, 16:06 GMT+07:00

Hãy xem những ông bố "siêu nhân" có cách thức chăm con bá đạo như thế nào khi vợ vắng nhà.

Hãy xem những ông bố "siêu nhân" có cách thức chăm con "sáng tạo" như thế nào khi vợ vắng nhà. Độ hài hước và "bá đạo" của các ông bố chắc chắn sẽ khiến bạn không thể nhịn được cười. 

Đây là những gì diễn ra "khi mẹ vắng nhà"

Đây là những gì diễn ra "khi mẹ vắng nhà"

Đây là những gì diễn ra "khi mẹ vắng nhà"