Khi lỗi không thuộc về những vì sao

13/11/2014, 22:00 GMT+07:00

Sẽ thế nào nếu chúng ta có khả năng tự tạo ra những vì sao của riêng mình?

Sẽ thế nào nếu chúng ta có khả năng tự tạo ra những vì sao của riêng mình?