Khi lỗi không thuộc về những vì sao

22:00 13/11/2014

Sẽ thế nào nếu chúng ta có khả năng tự tạo ra những vì sao của riêng mình?