Khi gấu cũng được nuôi làm thú cưng

31/05/2014, 12:00 GMT+07:00

Con người và động vật có xu hướng ngày càng gần gũi hơn, tạo nên những mối liên kết thân thuộc vô hình không khoảng cách.

Con người và động vật có xu hướng ngày càng gần gũi hơn, tạo nên những mối liên kết thân thuộc vô hình không khoảng cách.