Khi động vật vào vai con người

16/07/2014, 17:47 GMT+07:00

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một ngày bạn thấy chó cưng của mình đang tập chạy bộ, trượt ván và thậm chí sử dụng máy vi tính?

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một ngày bạn thấy chó cưng của mình đang tập chạy bộ, trượt ván và thậm chí sử dụng máy vi tính?