Khi công nghệ là "kẻ thù truyền kiếp" của thú cưng

08/10/2015, 07:00 GMT+07:00

Đối với thú cưng trong nhà, các vật dụng điện tử luôn là những "kẻ thù" không bao giờ hiểu nổi.

Đối với thú cưng trong nhà, các vật dụng điện tử luôn là những "kẻ thù" không bao giờ hiểu nổi.

Khi công nghệ là

Khi công nghệ là