Khi cơn buồn ngủ chiến thắng bản thân

23/04/2014, 08:00 GMT+07:00

Có những cơn buồn ngủ bất chợt ập tới mà bạn không thể làm gì khác, đành đánh mất bản thân.

Có những cơn buồn ngủ bất chợt ập tới mà bạn không thể làm gì khác, đành đánh mất bản thân.