Khi chàng bánh giò phỏng vấn cô bánh tráng trộn

21/03/2013, 19:00 GMT+07:00

Một cuộc trò chuyện giữa đời thường giữa hai nhân vật đang được chú ý trong thời gian gần đây: "anh bán bánh giò" Võ Đình Hiếu và "cô bán bánh tráng trộn" Nhã Phương...

Một cuộc trò chuyện giữa đời thường giữa hai nhân vật đang được chú ý trong thời gian gần đây: "anh bán bánh giò" Võ Đình Hiếu và "cô bán bánh tráng trộn" Nhã Phương...