Khi các siêu mẫu “đá chéo sân”

Hãy xem khi các siêu mẫu đá chéo sân từ sàn catwalk sang ca hát thì sẽ như thế nào nhé.

Hãy cùng YAN News xem khi các siêu mẫu đá chéo sân từ sàn catwalk sang ca hát thì sẽ như thế nào nhé.

CTV - Theo Yan News Video Team | 04/05/2013