Khi các nhân vật trong game cũng thích "troll"

18/04/2014, 16:05 GMT+07:00

Đôi khi các nhân vật trong game còn "troll" hơn bạn tưởng tượng đấy nhé!

Đôi khi các nhân vật trong game còn "troll" hơn bạn tưởng tượng đấy nhé!