Khi các nhân vật trong game cũng thích "troll"

18/04/2014, 16:05 GMT+07:00

Đôi khi các nhân vật trong game còn "troll" hơn bạn tưởng tượng đấy nhé!

Đôi khi các nhân vật trong game còn "troll" hơn bạn tưởng tượng đấy nhé!

CTV - Youtube