Ngoại hình "giống bản chính" đến bất ngờ của các diễn viên đóng thế

17/05/2016, 19:00 GMT+07:00

Bạn không nghĩ rằng họ tự mình thực hiện tất cả các cảnh mạo hiểm, hành động trong phim đấy chứ?

Bạn không nghĩ rằng họ tự mình thực hiện tất cả các cảnh mạo hiểm, hành động trong phim đấy chứ?

Diễn viên đóng thế là những người chịu trách nhiệm thực hiện hầu hết các cảnh mạo hiểm, hành động trong phim, là những người nhảy ra từ máy bay, đánh nhau trên đầu xe lửa, lái xe máy phóng vù vù trên xa lộ, hay lao mình vào biển lửa. Dưới đây là hình ảnh những diễn viên nổi tiếng cùng những người anh em "sinh đôi" của họ trên phim trường.


Tom Cruise & Cameron Diaz (phải) cùng 2 diễn viên đóng thế Shannon Murphy & Casey O’Neill trên phim trường Knight and Day
Tom Cruise & Cameron Diaz (phải) cùng 2 diễn viên đóng thế Shannon Murphy & Casey O’Neill trên phim trường Knight and Day


Uma Thurman (trái) & Zoe Bell, Kill Bill
Uma Thurman (trái) & Zoe Bell, Kill Bill


Emma Watson (góc trái bên dưới) & 3 diễn viên đóng thế, Harry Potter and the Deathly Hallows - Part 1
Emma Watson (góc trái bên dưới) & 3 diễn viên đóng thế, Harry Potter and the Deathly Hallows - Part 1


Christian Bale & Tom Hardy (trước) cùng 2 diễn viên đóng thế Bobby Holland Hanton & Buster Reeves, The Dark Knight Rises
Christian Bale & Tom Hardy (trước) cùng 2 diễn viên đóng thế Bobby Holland Hanton & Buster Reeves, The Dark Knight Rises


Lily Collins (trái) cùng diễn viên đóng thế, The Mortal Instruments: City of Bones
Lily Collins (trái) cùng diễn viên đóng thế, The Mortal Instruments: City of Bones


Dakota Johnson & Penn Badgley (trái) cùng 2 diễn viên đóng thế đều là đàn ông, Cymbeline
Dakota Johnson & Penn Badgley (trái) cùng 2 diễn viên đóng thế đều là đàn ông, Cymbeline


Shia LaBeouf (phải) cùng diễn viên đóng thế, Transformers: Dark of the Moon
Shia LaBeouf (phải) cùng diễn viên đóng thế, Transformers: Dark of the Moon


Sacha Baron Cohen (trái) cùng diễn viên đóng thế, The Dictator
Sacha Baron Cohen (trái) cùng diễn viên đóng thế, The Dictator


Johnny Depp (phải) & Tony Angelotti, Pirates of the Caribbean
Johnny Depp (phải) & Tony Angelotti, Pirates of the Caribbean


Jennifer Lopez (phải) cùng diễn viên đóng thế nam trên phim trường MV ca nhạc Follow the Leader
Jennifer Lopez (phải) cùng diễn viên đóng thế nam trên phim trường MV ca nhạc Follow the Leader


Harrison Ford (phải) & Vic Armstrong, Indiana Jones
Harrison Ford (phải) & Vic Armstrong, Indiana Jones


Daniel Craig (ngồi) cùng diễn viên đóng thế, Skyfall
Daniel Craig (ngồi) cùng diễn viên đóng thế, Skyfall


Carrie Fisher (quay mặt về ống kính) & Sandi Gross, Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi
Carrie Fisher (quay mặt về ống kính) & Sandi Gross, Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi


Robert Pattinson (trái) cùng diễn viên đóng thế, Twilight
Robert Pattinson (trái) cùng diễn viên đóng thế, Twilight


Anne Hathaway (trái) và diễn viên đóng thế, The Dark Knight Rises
Anne Hathaway (trái) và diễn viên đóng thế, The Dark Knight Rises


Bruce Willis (phải) & Stuart F. Wilson, Red 2
Bruce Willis (phải) & Stuart F. Wilson, Red 2


Megan Fox cùng diễn viên đóng thế (ngồi trên xe đạp), Teenage Mutant Ninja Turtles
Megan Fox cùng diễn viên đóng thế (ngồi trên xe đạp), Teenage Mutant Ninja Turtles


Daniel Radcliffe (phải) cùng diễn viên đóng thế, Harry Potter and the Order of the Phoenix
Daniel Radcliffe (phải) cùng diễn viên đóng thế, Harry Potter and the Order of the Phoenix


Kate Winslet (trái) cùng diễn viên đóng thế, Titanic
Kate Winslet (trái) cùng diễn viên đóng thế, Titanic


Natalie Portman (phải) & Sarah Lane, Black Swan
Natalie Portman (phải) & Sarah Lane, Black Swan


Mark Ruffalo (phải) & Anthony Molinari, Now You See Me
Mark Ruffalo (phải) & Anthony Molinari, Now You See Me


Liam Neeson (phải) & Mark Vanselow, Taken 3
Liam Neeson (phải) & Mark Vanselow, Taken 3


Angelina Jolie (phải) cùng diễn viên đóng thế, Salt
Angelina Jolie (phải) cùng diễn viên đóng thế, Salt


Chris Evans (phải) cùng diễn viên đóng thế, Captain America: The Winter Soldier
Chris Evans (phải) cùng diễn viên đóng thế, Captain America: The Winter Soldier


Andrew Garfield (phải) & William Spencer, The Amazing Spider-Man 2
Andrew Garfield (phải) & William Spencer, The Amazing Spider-Man 2


Johnny Depp (phải) và diễn viên đóng thế, The Lone Ranger
Johnny Depp (phải) và diễn viên đóng thế, The Lone Ranger


Dwayne Johnson (trái) & Tanoai Reed, Pain & Gain
Dwayne Johnson (trái) & Tanoai Reed, Pain & Gain


Shailene Woodley (trái) cùng diễn viên đóng thế, Divergent
Shailene Woodley (trái) cùng diễn viên đóng thế, Divergent


Chris Hemsworth (phải) cùng diễn viên đóng thế, Thor: The Dark World
Chris Hemsworth (phải) cùng diễn viên đóng thế, Thor: The Dark World


Taylor Lautner (trái) & Gabriel Nunez, Tracers
Taylor Lautner (trái) & Gabriel Nunez, Tracers


Brad Pitt (trái) & Rick English, The counselor
Brad Pitt (trái) & Rick English, The counselor


Kate Beckinsale (phải) cùng diễn viên đóng thế giống mình như đúc, Total Recall
Kate Beckinsale (phải) cùng diễn viên đóng thế giống mình như đúc, Total Recall


Nicole Kidman (phải) & Alicia Vela-Bailey, Just Go With It
Nicole Kidman (phải) & Alicia Vela-Bailey, Just Go With It

(Ảnh: Internet)