Khi các chàng "ra tay" cắt tóc cho người yêu

31/07/2015, 12:00 GMT+07:00

Bạn có đủ can đảm để giao phó mái tóc cho người yêu của mình "định đoạt" hay không?

Bạn có đủ can đảm để giao phó mái tóc cho người yêu của mình "định đoạt" hay không?