KHCN

KHCN - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Mỹ tạo ra cánh tay robot chính xác như tay người

Mỹ tạo ra cánh tay robot chính xác như tay người

Đỉnh

Những ngày mà con người được quyền nhìn vào các thiết bị robot tinh xảo nhất và tự thỏa mãn: “À, không bằng tay mình” có lẽ cũng sắp đến hồi kết.

Xem thêm