Khẩu trang y tế thật - giả, làm sao để phân biệt?

01/03/2016, 19:00 GMT+07:00

Gần đây, thị trường xuất hiện nhiều loại khẩu trang y tế. Nhưng làm sao để phân biệt khẩu trang thật giả để bảo vệ sức khỏe. Cùng xem nhé!

Gần đây, thị trường xuất hiện nhiều loại khẩu trang y tế. Nhưng làm sao để phân biệt khẩu trang thật giả để bảo vệ sức khỏe. Cùng xem nhé!

Khẩu trang y tế thật - giả, làm sao để phân biệt?

Khẩu trang y tế thật - giả, làm sao để phân biệt?

Khẩu trang y tế thật - giả, làm sao để phân biệt?