Khánh Phương bất ngờ bị loại vì hát... không giống chính mình

04/11/2015, 02:51 GMT+07:00

Trong chương trình "Ca sĩ giấu mặt", Khánh Phương bất ngờ bị loại vì hát... không giống chính mình.

Trong chương trình "Ca sĩ giấu mặt", Khánh Phương bất ngờ bị loại vì hát... không giống chính mình. Quả là sốc, nhưng đời có ai biết trước được chữ "ngờ". Xem anh chàng đã hát như thế nào mà lại "được" bình chọn cao đến thế nhé!

Khánh Phương bất ngờ bị loại vì hát... không giống chính mình

Khánh Phương bất ngờ bị loại vì hát... không giống chính mình

Khánh Phương bất ngờ bị loại vì hát... không giống chính mình