Khám phá Sự Năng Động

KHÁM PHÁ SỰ NĂNG ĐỘNG - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Nhìn lại đêm Gala Khám phá Sự Năng Động

Nhìn lại đêm Gala Khám phá Sự Năng Động

Học đường

Chương trình là buổi chia sẻ của các anh chị mentor đã đi theo các đội chơi suốt cả hành trình của buổi outdoor.

Sinh viên Kinh tế vượt qua thử thách cùng Khám phá Sự Năng Động

Bài viết

Chặng đua với thật nhiều thử thách đã mang đến cơ hội để các bạn khám phá Sài Gòn theo cách của riêng mình.

Xem thêm