Khám phá những người phụ nữ quyền lực nhất lịch sử thế giới

09/03/2015, 12:00 GMT+07:00

Hãy cùng tìm hiểu xem những người phụ nữ nào quyền lực nhất có sự ảnh hưởng đến đất nước cũng như thế giới nhé!

Hãy cùng tìm hiểu xem những người phụ nữ nào quyền lực nhất có sự ảnh hưởng đến đất nước cũng như thế giới nhé!

CTV - Trà Xanh