Khám phá bàn nhậu vòng quanh thế giới

15/08/2015, 20:46 GMT+07:00

Nếu việc cụng li ở hầu hết các nước là cần phải có thì đối với Hungary, cụng li trên bàn nhậu lại là một hành động khiếm nhã.

Nếu việc cụng li ở hầu hết các nước là cần phải có thì đối với Hungary, cụng li trên bàn nhậu lại là một hành động khiếm nhã.