Khám phá 5 hành tinh lạ lùng nhất vũ trụ

19/09/2015, 17:47 GMT+07:00

Trong đó có cả hành tinh cấu tạo hoàn toàn bằng... kim cương!

Khám phá 5 hành tinh lạ lùng nhất vũ trụ

Khám phá 5 hành tinh lạ lùng nhất vũ trụ

Khám phá 5 hành tinh lạ lùng nhất vũ trụ