Khám phá 28 cách "dzô" vòng quanh thế giới

12/10/2015, 09:48 GMT+07:00

Mỗi khi chè chén bên bạn bè, chúng ta thường hay hô to "dzô" để cùng cạn li. Vậy còn ở những đất nước khác, người ta hô "dzô" thế nào?

Mỗi khi chè chén bên bạn bè, chúng ta thường hay hô to "dzô" để cùng cạn li. Vậy còn ở những đất nước khác, người ta hô "dzô" thế nào?

Khám phá 28 cách

Khám phá 28 cách

Khám phá 28 cách