Khách sạn Mã Pì Lèng

KHÁCH SẠN MÃ PÌ LÈNG - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Sau hơn 1 tháng chỉ đạo tháo dỡ, Panorama Mã Pì Lèng vẫn y nguyên

Sau hơn 1 tháng chỉ đạo tháo dỡ, Panorama Mã Pì Lèng vẫn y nguyên

Xã hội

Chủ tịch tỉnh Hà Giang đã ra văn bản chỉ đạo cải tạo công trình Panorama trên đèo Mã Pì Lèng trước ngày 25/10 nhưng cho đến nay mọi việc vẫn y nguyên.

Xem thêm