Khắc Việt và Hương Tràm cùng song ca "hit" mới siêu hay

27/04/2016, 19:05 GMT+07:00

Cùng thưởng thức bài hát mới cực hay do Khắc Việt sáng tác và song ca cùng Hương Tràm nhé.

Cùng thưởng thức bài hát mới cực hay do Khắc Việt sáng tác và song ca cùng Hương Tràm nhé.

Nguồn: Phạm Thị Hương Tràm

Khắc Việt và Hương Tràm cùng song ca "hit" mới siêu hay

Khắc Việt và Hương Tràm cùng song ca "hit" mới siêu hay

Khắc Việt và Hương Tràm cùng song ca "hit" mới siêu hay