Khắc phục vết móp xe hơi chỉ với... chiếc máy sấy tóc

01/01/2016, 18:11 GMT+07:00

Chỉ với chiếc máy sấy tóc và một chút lực đẩy, thì vết móp đã hoàn toàn biến mất.

Chỉ với chiếc máy sấy tóc và một chút lực đẩy, thì vết mết móp đã hoàn toàn biến mất.