Khaby Lame

KHABY LAME - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Khaby Lame là ai? Thông tin tiểu sử của TikToker Khaby Lame

Khaby Lame là ai? Thông tin tiểu sử của TikToker Khaby Lame

Nhân vật

Trước khi nổi tiếng và có 106 triệu người theo dõi như hiện tại, Khaby Lame vốn chỉ là chàng công nhân 21 tuổi mất việc, tìm tới TikTok để làm video giải trí.

Xem thêm