khả năng phân tích hành vi

KHẢ NĂNG PHÂN TÍCH HÀNH VI - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: 'Cà khịa' trên bàn nhậu khiến chồng đánh vợ sẽ bị phạt 300 nghìn đồng

"Cà khịa" trên bàn nhậu khiến chồng đánh vợ sẽ bị phạt 300 nghìn đồng

Cộng đồng mạng

Mặc dù chỉ đứng ngoài cuộc, nhưng mỗi lời khích tướng, xúi giục bạn đánh vợ, người "cà khịa" đó cũng bị phạt hành chính.

Thường xuyên thấy khách hàng khỏa thân và những bí mật mà chỉ có nhân viên sân bay mới biết

Khám phá

Thường xuyên thấy khách hàng khỏa thân, luôn xác định chính xác vị trí của máy bay,... là những bí mật mà nhân viên sân bay chưa bao giờ tiết lộ với bạn...

Xem thêm