Kevin Michael Connolly

KEVIN MICHAEL CONNOLLY - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: 'Người không chân' mê thể thao mạo hiểm

"Người không chân" mê thể thao mạo hiểm

Độc

Cũng giống như nhiều người bình thường khác, Kevin Michael Connolly đã quyết định dành trọn cuộc đời mình cho đam mê thể thao mạo hiểm.

Xem thêm