Dân mạng mê tít kem hoa hồng vừa ngon vừa... thơm

21/07/2016, 20:00 GMT+07:00

Lần đầu tiên, những que kem được tạo hình thành các đoá hoa hồng cực đẹp, mỗi cánh hoa lại là một mùi hương khác nhau đầy bắt mắt.

Lần đầu tiên, những que kem được tạo hình thành các đoá hoa hồng cực đẹp, mỗi cánh hoa lại là một mùi hương khác nhau đầy bắt mắt.

Nguồn: Insider