Kathryn Bigelow

KATHRYN BIGELOW - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Life of Pi cạnh tranh với Lincoln trong danh sách đề cử Oscar lần thứ 85

Life of Pi cạnh tranh với Lincoln trong danh sách đề cử Oscar lần thứ 85

Bài viết

Bộ phim nói về tổng thống đầu tiên của nước Mỹ, Lincoln dẫn đầu với 12 đề cử, trong khi đó Life of Pi, theo sau với 11 đề cử.

Xem thêm