K-Food

K-FOOD - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: CN Blue là đại sứ ngành thực phẩm của Hàn Quốc

CN Blue là đại sứ ngành thực phẩm của Hàn Quốc

Sao Đông

CN Blue là gương mặt đại diện mới và hiện đang tích cực quảng bá cho ngành Thương mại, Nông - Thủy sản và Thực phẩm Hàn Quốc.

Xem thêm