JVevermind bức xúc với vệ sinh an toàn thực phẩm

05/10/2014, 22:00 GMT+07:00

Bức xúc về vấn nạn vệ sinh an toàn thực phẩm, JVevermind cảnh tỉnh người xem về mối nguy họa mà mọi người phải đối mặt hàng ngày.

Bức xúc về vấn nạn vệ sinh an toàn thực phẩm, JVevermind cảnh tỉnh người xem về mối nguy họa mà mọi người phải đối mặt hàng ngày. Anh chàng còn hài hước kể chuyện mình vừa ăn bún riêu về sau đó mãi vẫn không hết đau bụng.