JVEvermind bất ngờ "tung hứng" hài hước cùng Đỗ Nhật Nam

05/04/2014, 18:20 GMT+07:00

Hot Vlog đã có một cuộc trò chuyện thú vị và hài hước cùng với thần đồng Đỗ Nhật Nam.

JVEvermind đã có một cuộc trò chuyện thú vị và hài hước cùng với "thần đồng" Đỗ Nhật Nam. Hãy xem cả hai cùng mang đến chủ đề gì trong cuộc trò chuyện lần này.