Justatee&Big Daddy - Play girl

11/01/2016, 15:17 GMT+07:00

Team Justatee - Big Daddy mang đến sân khấu liveshow 2 ca khúc "Play Girl" được phối theo phong cách Future House.

Team Justatee - Big Daddy mang đến sân khấu liveshow 2 ca khúc "Play Girl" được phối theo phong cách Future House.

Theo nguồn: The Remix 2016

Justatee&Big Daddy - Play girl

Justatee&Big Daddy - Play girl

Justatee&Big Daddy - Play girl